Jak krok po kroku przebiegają badania kierowców.

Każda osoba, która w najbliższym czasie wykonywać będzie badanie na prawo jazdy, zastanawia się, w jaki sposób będzie ono przebiegało. Pierwszy etap stanowi ustalenie dogodnego terminu. Z biurami świadczącymi tego typu usługi skontaktować można się zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Badania kierowców trwają około 20 — 30 minut. Nie wymagają one specjalnego przygotowania. Na badania należy przyjść wyspanym. Nie można się wówczas znajdować pod wpływem środków odurzających.Pierwszy etap badania na prawo jazdy stanowi wypełnienie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia oraz nagłówka karty badania lekarskiego. Następnie lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, wypełniając na jego podstawie stosowne dokumenty.

Następny etap badania kierowców to ,dokonanie przez lekarza orzecznika oceny kondycji narządu wzroku, słuchu i równowagi, układu ruchu, nerwowego, oddechowego oraz sercowo — naczyniowego, stanu psychicznego, obturacyjnego bezdechu sennego oraz pracy nerek. Dodatkowo, lekarz orzecznik może również stwierdzić obecność objawów, które wskazywałyby na uzależnienie od alkoholu i środków odurzających.

Wykryć może on także inne poważne zaburzenia stanu zdrowia, które mogłyby utrudnić bezpieczne poruszanie się samochodem. Podczas wizyty nie są przeprowadzane próby wysiłkowe czy jakiekolwiek badania naruszające ciągłość tkanek.